NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Studentsatellitt 2012

Då er arbeidet i landsbyen godt igang. Gjengen består av 30 karar frå ulike studieretningar ved Gløshaugen, slik som elektronikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, datateknikk, fysikk, bygg, marin og maskin.

For å hjelpe oppgåveprosessen litt i gang, fekk vi dei første par dagane presentasjonar frå studentar som jobbar med satellitten som masteroppgåve, i tillegg til litt inspirasjon.

Gruppene kjem til å blogge om arbeidet sitt utover semesteret, det finn du i menyen som Ekspertblogg. I menyen til venstre finn du også link til oppgåvebeskrivelse for kvar av gruppene.

Gruppe 1 - Strålingsdeteksjon
Gruppe 2 - Bakkestasjon
Gruppe 3 - Trådløs internbuss
Gruppe 4 - Antenneutløysing på satellitten
Gruppe 5 - ADCS-demo
Gruppe 6 - Landingsfartøy og PR