NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

SLiSS - Systemlogging i studentsatellitt

Written by: Lars Tore Vassli
Published: 11.02.15
Vi ønsker å utvikle et system som skal loggføre målinger og systemtilstandene til satellitten som skal lages gjennom studentsatellittprosjektet NUTS. Systemet vårt skal hente informasjon fra forskjellige sensorer, for så å lagre det i en logg sammen med et tidsstempel. Tilstandene vi ønsker å måle er temperatur, strøm ut og inn fra batteriene, spenning og muligens også satellittens orientering i rommet.

Systemet skal også ha mulighet til å hente ut deler av loggen på kommando. For eksempel skal det gå an å hente alle tilstander mellom tidspunkt  X og Y fra sensor A. Loggen skal være dynamisk, som vil si at vi ønsker å beholde alle dataene innenfor en gitt tid, for deretter å komprimere dem når dataene blir gamle. Målefrekvens skal også kunne justeres, fordi det er viktig å ha mange målinger rett etter oppskytning av satellitten, men dette er mindre viktig jo lengre satellitten er i drift. I tillegg ønsker vi å ha en statusvariabel som også skal loggføres. Denne skal si noe om det er noen avvik fra forventede måleverdier eller feil i sensorene.

Målingene lagres på CSV-format i satellitten, men skal konverteres til et mer kompakt format før de sendes til bakkestasjonen. Vi skal bruke Cubesat Space Protocol (CSP) for å kommunisere med andre komponenter i satellitten.

Systemet vil bruke deler av eksisterende kode for å lese målinger fra sensorer laget gjennom EiT-prosjektet “Systemovervåking i studentsatellitt” fra 2013.

Systemet skal fungere på satellittens hardware, slik at det kan vurderes til bruk i den endelige studentsatellitten. Foreløpig jobber vi med en AVR UC3 mikrokontroller og en AVR Dragon debugger. Videre ønsker vi å koble til sensorer slik at vi kan teste logging av målinger og kommunikasjon mellom enheter før vi begynner å implementere systemet.

Målet vårt er å arbeide videre på et liknende prosjekt som ble gjort i EiT for to år siden, der de ikke kom helt i mål. I tillegg er det mye nytt på satellittprosjektet til NUTS, som gjør at det trengs å oppdateres. Blant annet har det blitt bestemt at det ikke skal være noen Real Time Clock (RTC), som gjør at vi må finne en ny måte å sortere data på, ettersom vi ikke vet hva klokken er hvis systemet må startes på nytt.

Vi håper at vi ved slutten av semesteret vil ha et fungerende loggingssystem som skal kunne brukes i studentsatellitten NUTS. Prosjektet har så vidt begynt og det er mye som må gjøres før vi når mål, men vi ser fram til et spennende prosjekt.