NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Vi bygger rakett!

Written by: Simeon Kristoffersen
Published: 11.02.15
Vi i gruppe 1 på EiT, Svein Grindheim, Erik Havikhagen, Simeon Kristo ffersen, Mathias Lundgren og Tom Vethaak skal bygge en modell av North Star. North Star er en norsk rakett under utvikling av ASC og Nammo og vil være spesialisert til å skyte cubesats opp i lav bane rundt jorda. Etter vellykket testing av motorene går prosjektet endelig fremover, og North Star vil være klar til rundt 2020. I mellomtiden vil vår modell bli det nest beste.
Et stort problem for de som jobber med cubesats i dag er at det ikke alltid er lett å få
satellittene ut i verdensrommet. Selv om hele poenget av å jobbe med cubesats er å få kostnadene
ned er en oppskytning fortsatt utrolig dyrt. Alternativene er enten å skyte opp cubesaten med et
større prosjekt, eller a sende den ut ifra ISS.

Andøya space center (ASC) og Nammo jobber i dag for å bygge en norsk rakett kalt North
Star. Dette vil ikke bare bli den største raketten noensinne bygd av Norge, men også verdens
første launch system spesifi kt lagd for å skyte ut cubesats. North Star Launch Vehicle (NSLV) vil
sende ut cubesats i lav bane rundt jorda ved bruk av tre steg drevet av hybridmotorer. Dette
gjør også at cubesatene faller ned av seg selv når de ikke lenger har noe formål.

Gruppen vår planlegger å bygge en tre meter høy modell av NSLV til PR bruk. Modellen skal
også inneholde en beskrivelse av NSLV prosjektet og en beskrivelse av motorene som brukes, helst
med en fungerende motormodell i tillegg (dersom HMS-ansvarlige sier seg enige). Vi har allerede
kontakt med ASC og Nammo, som er villige til å hjelpe med å gjøre modellen så nøyaktig som
mulig.

- Gruppe 1