NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

GPS til studentrakett

Written by: Roger Birkeland
Published: 20.02.17

Vår gruppe lager en GPS til studentraketten for å lettere kunne lokalisere raketten etter landing. 

Mer konkret skal vi lage et oppsett som mottar GPS signaler fra satellittene og prosesserer dette til et hensiktsmessig format.

Per dags dato har vi laget en prototype som består av en GPS antenne og en GPS modul på et breakout board koblet sammen med en mikrokontroller. Mikrokontrolleren skal prosessere GPS signalene til ønskelig format. Prototypen skal brukes til testing av kretsen før det ferdige kretskortet produseres.

I tillegg er vi i gang med å finne en god metode for teste prototypen mens den spinner med en frekvens på 20 Hz. 

g3_gps_altium