NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Måling av temperatur i satellitt

Written by: Roger Birkeland
Published: 20.02.17

Vi ønsker å utvikle et temperaturmålesystem for NUTS cubesat. Systemet skal måle temperatur på flere steder inne i satellitten. Disse målingene skal brukes til å overvåke det innvendige systemet. Det skal brukes en mikrokontroller som skal prosessere og logge disse dataene.

Per dags dato finnes det ikke noen god oversikt over hva slags temperaturer man kan vente seg inne i en cubesat, hvordan dette varierer og hva slags temperaturer som vil være utenfor satellitten. Dette er selvsagt avhengig av materialene skroget til satellitten er laget av, orientering i forhold til sola og hvor mye varme komponentene i satellitten produserer. Målet for temperatursystemet vårt er derfor å gi noe data og potensiell kunnskap om dette.

Så langt har vi bestemt oss for at temperatursensorene skal være av typen digital RTD-sensor (resistance temperature detector). Dette er fordi denne typen sensor har god variasjon i temperaturområdet, er robust og tåler vanskelige forhold. I løpet av prosjektet skal vi se på hvordan sensorene skal plasseres i satellitten og hvor mange som trengs til dette. Disse vil måtte kobles ved hjelp av ledninger for å gi fleksibilitet i hvor sensorene kan plasseres i satellitten.

For å utvikle programvaren til temperaturmålesystemet bruker vi en mikrokontroller av typen Atmel AVR32UC3A3256 og AVR Dragon debugger. Programvaren kan potensielt implementeres i OBCen til satellitten, men vi kommer ikke til å ta hensyn til kapasitet i programvaren vår.

Temperaturmålesystemet kan også brukes til å beregne spin avhengig av hvordan sensorene er plassert i satellitten. I tillegg kan den overvåke om systemet blir for varmt, temperatur avhengig av orientering i forhold til sola og hvor fort temperaturen endrer seg.