NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Oppgåver i EiT 2012

Written by: Roger Birkeland
Published: 22.02.12
Då er oppgåvene i Eksperter i team valt, og arbeidet er godt i gang!
Landsbyen består av seks grupper med fem personar, og dei har etter å ha lese litt om prosjektet og høyrt på føredrag av studentane som jobbar med NUTS til dagleg bestemt seg for oppgåvene dei skal jobbe med dette semesteret.

Gruppe 1 - Strålingsdeteksjon
Gruppe 2 - Bakkestasjon
Gruppe 3 - Trådløs internbuss
Gruppe 4 - Antenneutløysing på satellitten
Gruppe 5 - ADCS-demo
Gruppe 6 - Landingsfartøy og PR

Etterkvart kjem det meir blogginnlegg og informasjon om arbeidet i gruppene, fylgj med!