NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Ultralydsensor

Written by: EiT '12 Gruppe 6
Published: 22.02.12
Endelig har vi fått ultralydsensoren!
Denne sensoren er ansvarlig for å finne høyden til landingsfartøyet. Ved å sende ut en lydpuls og ta tiden pulsen bruker på å bli reflektert kan vi finne avstanden til bakken eller en gjenstand. Denne sensoren kan registrere en maks avstand på ca 3m og en minimum på ca 2cm.

Avstanden til bakken får vi av formelen: s=(v*t)/2 der s=høyde over bakken i meter, t=tiden brukt til refleksjon i sekunder og  v=lydhastighet i tørr luft gitt i meter/sekund.  Lydhastigheten i luft er temperaturavhengig(T) og gitt ved v=331.5+(0.6*T) m/s.


Vi synes sensoren er ganske tøff selv om den ser ut som hodet til WALL-E.