NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Test av landingsfartøy

Written by: EiT '12 Gruppe 6
Published: 01.05.12

EiT lakker og lir nu mot slutten for denne gang, og det er tid for å ta et vemodig farvel.
I dette siste innlegg presenteres det endelig konseptet.

Vi har kanskje ikke tilført satellitten så meget, men dette prosjekt har vært lystbetont seanse for oss. En fornøyelig video er vedlagt nedenfor, den snakker for seg selv.

Video 1 - En fornøyelig sak