NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

EiT NAROM - Sensorkort

Written by: EiT '13-gruppe NAROM
Published: 06.03.13
Vi er fem stk. studenter(fire fra elektronikk og en fra datateknikk) som har valgt å utforske mulighetene for å lage et nytt sensorkort for studentraketten til NAROM på Andøya. NAROM står for NAsjonalt senter for ROMrelatert opplæring, og er, som navnet tilsier, et nasjonalt senter for alle utdanninger innenfor romteknologi. Hvert år er det flere studenter som får muligheten til å dra til Andøya for å sende opp en rakett og det er denne studentrakettens sensorkort det skal tittes nærmere på.Vår jobb vil primært gå ut på å designe et kretskort som tar inn data fra sensorer(både digitale og analoge) i raketten og prosessere dette ved hjelp av en mikrokontroller som pakker sammen alle data i en bitstrøm som overføres til en radiosender. Radiosenderen kommuniserer med basestasjonen på Andøya og en mottaker på bakken vil kunne behandle den pakkede bitstrømmen slik at de ulike sensorverdiene vises og lagres.

Grunnlaget for å oppdatere sensorkortet er at selve raketten skal byttes ut og det er da ønskelig å se på muligheten for å få byttet ut «innmaten» i tillegg. Det gamle sensorkortet er fra rundt 2004, har eldre mikrokontroller og har utilstrekkelig med, spesielt digitale, innganger, så vår oppgave vil primært være å bytte ut mikrokontrolleren og utvide antall innganger.

Som en liten ekstraoppgave har vi også valgt å lage en akselrometersensor(se bilde). Den nye sensoren vi lager har tre akser i motsetning til NAROMs nåværende sensor som kun har en akse.


Vår jobb vil primært gå ut på å designe et kretskort som tar inn data fra sensorer(både digitale og analoge) i raketten og prosessere dette ved hjelp av en mikrokontroller som pakker sammen alle data i en bitstrøm som overføres til en radiosender. Radiosenderen kommuniserer med basestasjonen på Andøya og en mottaker på bakken vil kunne behandle den pakkede bitstrømmen slik at de ulike sensorverdiene vises og lagres.

Grunnlaget for å oppdatere sensorkortet er at selve raketten skal byttes ut og det er da ønskelig å se på muligheten for å få byttet ut «innmaten» i tillegg. Det gamle sensorkortet er fra rundt 2004, har eldre mikrokontroller og har utilstrekkelig med, spesielt digitale, innganger, så vår oppgave vil primært være å bytte ut mikrokontrolleren og utvide antall innganger.