NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Carpcomm

Written by: EiT '13 -gruppe bakkestasjon
Published: 10.03.13

Vi er en gruppe på 6 studenter som har valgt å ta for oss muligheten og nytten ved et nettverk av bakkestasjoner. Det er ønskelig med et nettverk av bakkestasjoner for å oppnå flere kommunikasjonsvinduer for satellitter. Carpcomm er et privat selskap som leverer "plug and play" bakkestasjoner. Softwaren for bakkestasjonen er en open source og er kompatibel med Carpcomm Space Network. Valget falt på Carpcomm da dette er et nettverk som er operativt i dag med et par bakkestasjoner.


For å koble oss opp mot Carpcomm Space Network har vi valgt Raspberry Pi, en liten datamaskin hvor alt er samlet på et brett. I vårt prosjekt vil vi bruke B-modellen, revisjon 2, som har en 700MHz ARM CPU, 512MB av RAM og en SC-kortleser, i tillegg til ledningene for å koble til forskjellige enheter. Den anbefalte operativsystemet er Raspbian, en linux distribusjon basert på Debian.


Raspberry Pi var opprinnelig ment å bidra til å undervise programmering, men det kan også utføre mange av de vanlige datamaskin oppgaver, og det kan kobles til en skjerm eller TV med en HDMI-ledning. I vårt prosjekt håper vi å kunne bruke en Raspberry Pi til å kjøre programvaren som kreves for å kontrollere bakkestasjoner. Programvaren levert av Carpcomm har Raspbian som en av de støttede plattformer. Vi har nå fått installert programmet på Raspberry Pi og det neste blir nå å koble den opp mot bakkestasjonen. Dette håper vi vil fungere godt.


Simuleringsprogrammet STK vil også blir brukt for å finne optimal plassering av bakkestasjoner, for å øke kommunikasjonsvinduet med NUTS satellitte