NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Systemovervåking i studentsatellitt

Written by: EiT13-gruppe housekeeping
Published: 13.03.13
Vi ønsker å jobbe med et system for overvåkning av studentsatellittens tilstand. Systemet skal
registrere og loggføre målinger fra sensorer rundt omkring i satellitten. Disse sensorene omfatter
foreløpig strøm­ og spenningsmålere. Overvåkningssystemet forholder seg kun til
tilstandssensorer i satellitten — eksperimentelle data holdes utenfor.Systemet skal fungere på samme type mikrokontroller som brukes i satellitten, slik at produktet
kan vurderes brukt i den endelige satellitten. Systemet skal kunne registrere sensordata over
samme type buss som brukes i satellitten.

Sensormålingene skal logges til en fil i satellittens hukommelse, slik at målingene kan hentes
fram igjen av andre applikasjoner på satellitten eller fra bakkestasjonen. Hvor ofte loggingen skal
foregå og når data eventuelt skal sendes til bakken, bør også drøftes.

Dersom tiden tillater det, ønsker vi også å se på hvilke andre sensorer som kan være nyttige i
satellitten og hvor disse bør plasseres. Blant annet mangler satellitten foreløpig sensorer for
temperatur.