NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Testing av CSP - Eksperter i Team 2014

Written by: EiT14CSP
Published: 12.02.14

Cubesat Space Protocol (CSP) er en kommunikasjonsprotokoll spesielt designet for bruk i CubeSat-satellitter. I et tidligere fordypningsprosjekt har denne protokollen blitt integrert med utstyret om bord på studentsatellitten NUTS. Den eksisterende implementasjonen har dessverre ikke blitt testet tilstrekkelig til å kunne sendes opp uten å forvente problemer. Gruppa vår i EIT skal gjennomgå koden for kommunikasjon og utforme tester som gjør at det blir mulig å teste kritisk funksjonalitet selv ved fremtidige endringer. Hvis vi finner problemer med den eksisterende implementasjonen, skal dette utbedres.Cubesat Space Protocol (CSP) er en kommunikasjonsprotokoll spesielt designet for bruk i CubeSat-satellitter. I et tidligere fordypningsprosjekt har denne protokollen blitt integrert med utstyret om bord på studentsatellitten NUTS. Den eksisterende implementasjonen har dessverre ikke blitt testet tilstrekkelig til å kunne sendes opp uten å forvente problemer. Gruppa vår i EIT skal gjennomgå koden for kommunikasjon og utforme tester som gjør at det blir mulig å teste kritisk funksjonalitet selv ved fremtidige endringer. Hvis vi finner problemer med den eksisterende implementasjonen, skal dette utbedres.

CSP skal brukes både mellom komponenter internt i satellitten og mot bakkestasjon. Fokuset vårt kommer primært til å ligge på den interne kommunikasjonen, da det er dette som mest kritisk å få utprøvd. Et stort moment som ikke har blitt utprøvd i stor grad er når kommunikasjon foregår simultant mellom forskjellige enheter i satelitten. Dette er kritisk da kommunikasjonsbussen om bord på satellitten kun tillater enveis-kommunikasjon mellom to enheter om gangen.

Vi kommer til å ta utgangspunkt i industristandarder for uttesting av kommunikasjonsprotokoller så langt det er mulig, og ellers være kreative i utformingen av tester ved å undersøke implementasjonen for mulige problemer som kan oppstå. Prosjektet vårt er snevert definert fordi det er en oppgave som må gjøres nøye for å sikre NUTS-prosjektet mot kommunikasjonsrelaterte problemer. Hvis den eksisterende implementasjonen er velfungerende medfører det tid til overs, som vi kan sette inn i andre deler av prosjektet.


Så langt har vi brukt tiden på å få oppsettet vi bruker for testingen oppe å gå, samt å sette oss inn i den store mengden kode som allerede er skrevet i forbindelse med CSP. I dag vil vi begynne å gjøre spesifikke endringer på de tidligere utførte testene, og se hvordan det går. Etterhvert vil vi begynne å utforme våre egne tester, og vi har allerede en del idéer!