NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

EPS – Strømmåling og estimering av batterikapasitet

Written by: EiT14EPS
Published: 05.03.14

Det var enighet på gruppa om at vi ville prøve å bidra til Cubesat-prosjektet, så da det viste seg å være behov for å kunne estimere hvor mye kapasitet det er igjen på batteriet på satelitten, bestemte vi oss for å prøve å bidra med det.

Det var enighet på gruppa om at vi ville prøve å bidra til Cubesat-prosjektet, så da det viste seg å være behov for å kunne estimere hvor mye kapasitet det er igjen på batteriet på satelitten, bestemte vi oss for å prøve å bidra med det. Vi har formulert følgende problemstilling:

1. Bistå i prosessen med å finne en måte å estimere hvor mye strøm det er igjen på sattelitten. Vi begynner med å se på hva vi skal måle og hvordan vi måler det. Vi skal sette opp et testoppsett og måle hva som skjer når strøm brukes, føres tilbake. Tilslutt prøver å vi å få noe nytte ut av dataen vi har fått.

2. For å kunne teste dette vil vi bygge hardware som tar i bruk batteriet (AS123, LiPoFe4) og måleren (INA219) samt en annen pålitelig strøm/spenningsmåler som referansepunkt. Vi må også kartlegge strømforbruket til de forskjellige komponentene når satelitten er i bruk - vi vil se på linkbudsjettet.

Så langt har arbeidet bestått i å prøve å finne ut av hvordan vi skal få satt opp testbenken, og prøve å få satt opp en UC3-A3 Xplained modul til å kommunisere med strømmålerne på satelitten. Dette er nye og vanskelig ting for de fleste av oss, så det tar en del tid å komme i gang. Forhåpentligvis får vi Xplained modulen opp snart og kan begynne å programmere mikrokontrollere samt faktisk få koblet opp hardwaren.