NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Ny konfigurasjon av solcellepanel for økt strømproduksjon

Written by: Espen Strømme
Published: 04.02.15
Dagens konfigurasjon av CubeSat innebærer at all effektgenerering kommer fra solcellepaneler fastmontert på alle sideflater, utenom topp- og bunn-flaten. I dette prosjektet skal en ny løsning for effektgenerering modelleres, bygges og vurderes opp mot tidligere løsning.

Løsningen skal modifiseres for optimalisert effektgenerering, uten å påvirke andre system på en negativ måte. Dette innebærer blant annet at den ikke skal redusere risikoen for suksessful oppskytning og operativ tilstand, at den ikke skal skape intereferens med antennene eller hindre for bruken av kamera. 

Løsningen er en solcellevinge montert på hver langside av satellitten som skal foldes ut dobbelt ved utløsning. Utløsningen skal skje automatisk etter at satellitten har kommet i bane, og til den fysiske modellen skal det utvikles en idiotsikker løsning for utløsningen som skal skje via en mikrokontroller. Denne løsningen skal vurderes for hvor stor effektgenerering den gir opp mot den gamle løsningen, i alle forskjellige caser. Disse casene innebærer om utløsningen virker eller ikke, hvor mange av vingene som blir utløst, vinkel i forhold til solen, og lignende. 

Motivasjonen for denne oppgaven er at økt effektgenerering gir mulighet for bedre og mer energikrevende nyttelast. Dette kan for eksempel være et kraftigere kommunikasjonssystem eller et bedre kamera.

Prosjektet har også et bonusmål om tiden tillater det. Det innebærer motorisert styring av vingene, hvor et automatisert program finner optimal vinkel ved hjelp av sensorer for maksimalt opptak av sollys. 

       ferdigadhwwjkd
Konseptskisse: Den venstre figuren viser satellitten sett ovenfra. Her er solcellevingen det skraverte området. I løsningen er det én slik vinge på hver side. Den høyre figuren viser satellitten sett fra siden. Her er det skraverte området solcellevingene. Vingen skal kunne foldes ut dobbelt slik som vist i skissen.