NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Gruppe 1 - Strålingsdeteksjon

Kosmisk stråling er ladede høyhastighets-partikler som stammer fra det ytre rom. Kilden til disse partiklene kan eksempelvis være vår egen sol, sorte hull eller andre stjerner langt fra jorden. Vi på jorden merker sjeldent noe til disse fordi jordens atmosfære beskytter oss fra det meste av denne strålingen. For romskip og satellitter derimot, er det en høyst aktuell problemstilling.

Mens skadene som kosmisk stråling påfører kan være mange, har vi valgt å se på hva det vil innebære for elektronikken til satelitten. Når en høyenergi partikkel treffer en halvleder kan den etterlate ett ionisert spor i halvlederen. Dette er kjent som en single-event effect, dette kan føre til en rekke skader; både midlertidige og permanente. Ett eksempel er en single-event upset som ikke fører til  permanente skader, men kan endre tilstanden til bits i minne eller registre (bitflip: 1 blir til 0 og visa versa). Uten et system for å håndtere slike feil kan system låse seg, noe som kan være veldig alvorlig for en satellitt.

Vi i gruppe 1 vil lære mer om de forskjellige typene kosmisk stråling, hvilken typer som påvirker elektronikken i satellitter mest. Videre ønsker vi å bygge en prototype til en enkel strålingsdetektor som kan overvåke strålingsmengden i et gitt tidsrom. I første omgang vil dette være en geigerteller som kan måle stråling med lav eller middels høy energi.


De første delene til prototypen....
20120222_124945_small