NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Gruppe 2 - Bakkestasjon

Vi i gruppe 2 (også kalt de jordnære) har valgt som problemstilling å få bakkestasjonen opp å gå. Dette innebærer at stasjonen skal kunne kommunisere med satellitten og gjøre signalene den mottar om til nyttig informasjon. Praktiske problemer som å få antennen til å stå og å få tettet et hull i veggen inn til riggen skal vi også ta oss av.

Ettersom prosjektet er en del av faget Eksperter i Team, er det viktig at alle på gruppa får brukt deler av sin faglige bakgrunn. Problemstillingen er relativt bred faglig sett, noe som er bra siden vi har folk både fra Bygg, Elektro, Kom. tek. og Data.

Inspirasjonen til problemstillingen kom fra Per Øyvind og hans interesse for radio. Resten av gruppa syntes også det hørtes interessant ut, samtidig som den virket relevant for alle fagretningene på gruppa (noe som ellers viste seg å være vanskelig å få til takket være Tor fra Bygg).

Den største tekniske utfordringen er å få datamaskinen til å tolke de analoge signalene fra satelitten og gjøre dem forståelige for den som skal lese informasjonen. Det er også viktig at vi kan styre satelitten fra datamaskinen og at den tåler vær og vind (inkludert en ny Dagmar).

Vår første oppgave er nå å sette oss inn i utstyret som alt er her. Vi må også bestille såkalte LNA'er til antennen. En LNA (Low Noise Ampflifier) er en forsterker som tar signalet antennen mottar og forsterker det, slik at radioriggen klarer å lese det.

Slik ser radioriggen ut, med kontroller for antennesystemet på toppen:img_20120215_141822

-Oppdatering 28 Mars 2012

Montering av LNA'er (Low Noise Amplifier)

wp_000028

Vi fikk nylig de to LNA'ene vi bestilte. En LNA er på godt norsk en lavstøyforsterker og har til formål å forsterke opp signalet som man får inn på antenna. Forsterkningen må være tilstrekkelig nok til at så lite som mulig av signalet blir tapt i kabelen bort til radioen som dekoder det. Det er ikke viktig at det er utrolig stor forsterkning, det er ikke så mye tap i kabelen. Det som er mer viktig er at forsterkeren kan forsterke opp veldig små signaler samt tilføre så lite støy som mulig når den gjør det.

LNA'ene bør ideelt sett monteres så nære som mulig til antenna for å minske kabeltapet. LNA'ene er de to hvite boksene som sitter på hver sin side av masta litt over hodet til Simen (Grønn jakke). På sikt ønsker vi å kunne heve LNA'ene ett par meter oppover masta, så nært toppen som mulig. Det satser vi på å gjøre samtidig når vi senker masta for å montere på mer utstyr.

wp_000029

Været denne dagen var forøvrig lett regn og fralandsvind. Monteringen gikk tilnærmet smertefritt og både Bram og Simen viste store mekaniske kvaliteter da makan til skruing sjelden har vært opplevd oppe på taket av D-blokka i Elektrobygget. HMS-ansvarlig (undertegnede) passet på at de var vel bekledde og oppmuntret til allsang for å heve arbeidsmoralen under heller labert vær.

De to siste på gruppa vår satt inne i bakkestasjonen og passet på at vi jobbet. De drakk samtidig opp kaffen vår...