NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Gruppe 3 - Trådløs buss

Databussen er satellittens nervesystem. Svikter denne svikter satellitten. Tradisjonelt ser en gjerne for seg en kablet databuss, der en gjerne legger opp reduntans i form av en ekstra bus. Dette tar opp både plass og ikke minst ekstra vekt, parametre som generelt er viktig på kontrollere i et romfartsprosjekt og spesielt i et CubeSat prosjekt.

Vi har valgt å se nærmere på de fysiske prinsippene bak trådløs overføring og skal angripe problemet fra to vinkler.

Ved å lage en datamodell av en CubeSat og simulere 2.4 GHz-punktkilder inne i rammen ønsker vi å se nærmere på plassering av modulene, materialer i satellitten og sendereffekt. Vi ønsker å gradvis "forfine" modellen til å ta hensyn til mer og mer av satellittens indre hindringer.

Når modellen foreligger sitter vi igjen med resultater som vi vil teste ut i praksis. Andre del av prosjektet går derfor ut på å konfigurere modulene, programmere, installere, og teste modulene mot testcases laget på bakgrunn av datamodellen.

Vi føler at det er faglige utfordringer her som er relevante for alle studieretningene som er representert i gruppa.

Gruppe 3 består av 5 personer fra følgende studieretninger: Datateknikk, Kybernetikk, Kommunikasjonsteknologi, Fysikk og Matematikk, Petroleumsfag.