NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Gruppe 4 - Antenne

En satellitt uten antenne er bare romsøppel. Enhver satellitt må derfor ha en velfungerende antenne. Antenner pleier å være lange og skjøre, derfor egner de seg ikke til å være utslåtte under oppskytning. Dette gjenspeiler seg også i spesifikasjonene til Cubesat. Alle Cubesat skal gå innenfor gitte mål, i vårt tilfelle 10x10x20 cm. Derfor er det essensielt å pakke den to meter lange antenna rundt satellitten under oppskytning. Dette kan by på problemer da kroppen til satellitten er dekket med skjøre solceller.

I EiT-prosjektet vårt vil vi derfor se på hvordan vi skal pakke antenna rundt satellitten slik at den ikke skader solcellene. Vi vil også se på at satellitten følger spesifikasjonen om at antenner skal utløses etter tidligst 30 minutter etter utskytning fra moderraketten. Etter at antenna blir utløst er det viktig å vite at antenna innretter seg i korrekt posisjon, med andre ord rett ut. Dette innebærer design, programmering, analyse og modellering.

hovedbilde-2