NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Gruppe 5 - ADCS-demo

Vår EiT gruppe har valgt å jobbe med å lage en modell for testing av retningskontroll/orientering av satellitten ved hjelp av spoler. Det vil si at ved å føre strøm gjennom spolene vil magnetfeltet til jorda få satellitten vår til å rotere slik vi ønsker det, akkurat slik en kompassnål roterer når man snur på kompasset.

Dette konseptet vet vi fungerer, siden det er slik en elektrisk motor fungerer, men vi vil se om vi får det til ved svake felt, slik det er i verdensrommet.

Vi vil sette opp et magnetfelt ved hjelp av en spole, og lage en modell av satellitten med to spoler som brukes til orientering. Grunnen til at vi ikke bruker jordas eget magnetfelt er at vi vil ha friksjon og luftmotstand i opphenget vårt, og dermed må vi ha litt mer kraft for å motvirke dette. Vi vil også jobbe med å kunne kontrollere strømstyrken i spolene i satellittmodellen trådløst.

Poenget med oppgaven er å lage et «proof of concept» som kan brukes til rekruttering i tillegg til et testoppsett for ADCS systemet.

Bildet øverst viser konseptmessig hvordan oppsettet skal se ut. Under vises en av spolene vi har lagd.

spole