NUTS - NTNU Test Satellite, a Norwegian CubeSat Project

Gruppe 6 - Landingsfartøy

Landingsfartøy og PR

Problemstilling: Det å lage et landingsfartøy og landingssytem som kan lande trygt etter å bli sluppet fra en betydelig høyde vil være et godt PR/Rekrutteringsprosjekt for studenter til teknologiske fag.

Vi ønsker å undersøke om dette stemmer. For å lage et “trygt” landingsfartøy må vi vurdere viktige faktorer som: Fallskjerm, landingspute, avstandsmåler, redundans og PR. Om vi ikke får til å bygge et fysisk fartøy, vil vi lage en simulering.